Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


İmza Sürkileri ve 7263 sayılı Kanunla ne değişti ?
Noterler Birliğinin 10.06.2019 tarihli genelgesi, imza sirküleri ve imza onayı ile ilgili konulara açıklık getirmiştir. buna göre ;6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 41’inci...
Borca batık şirketler için son düzenlemeler nedir ?
Tebliğ’in 6 ncı maddesine göre sermaye kaybı veya borca batıklık durumlarında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde zara...
Afrika'da dava açmak
Türkiye Cumhuriyeti'yle 5 Kasım1965 tarihli La Haye anlaşmasına taraf olan ülkeler arasında Afrika ülkeleri çok azdır. Fidlişi Sahili, Senegal, Benin, Gine gibi ülkeler dahi bu an...
Varlık Barışı süresi uzatıldı
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde,31/12/2021 tarihli ve 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu hükümlerd...
KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikler nelerdir ?
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Teklifle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması önerilmektedir: -Kur farkları KDV matrah...
Kişisel verilerin korunması kanunu ve riskleri
  İşbu bilgilendirme yazımızla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili düzenlemeleri özetleyip, şirketlere özgün denetim fırsatını hatırlatmak ve şirke...
Tahkim davalarında şekil
Tahkim dilekçesi standart bir dava dilekçesi olmak zorunda değildir. Bununla birlikte, her tahkim kurulunun "alışık olduğu" formatlar olduğu bir gerçektir. En önemlisi, dava dilek...
Fransa şirket kuranlara 4 yıllık oturum izni veriyor mu ?
Evet, şayet şu şartları yerine getiriyorsanız ? 1. şart : En az yüksek lisansa eşdeğer bir diplomanız varsa, yani üniversite + 5 yıll.  VEYA eşdeğer düzeyde 5 yıllık me...
Potansiyel vergi numarası nedir nasıl alınır ?
Potansiyel vergi numarasının alınması Şirket, Türk vatandaşı olmayan hissedarlar ve şirketin Türk vatandaşı olmayan yönetim kurulu üyeleri için ilgili vergi dairesinden bir p...
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 ve 2018 yılları harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar v...
Fransa'da vergi mukimi olmak
Fransız mevzuatına göre (Genel Vergi Kanununun 4 B Maddesi), bir kişinin Fransa'da vergi mukimi olması için aranan kriterler evi veya ikametgahı olması, Fransa'da çalışıyor olma...
Şirket kurarak Fransa'da / AB'de oturum izni
Fransa'da şirket kurarak oturum izni alabilir miyiz ? Fransız mevzuatında yeni bir uygulamaya göre, Fransız ekonomisine katma değer sağlayacak projelerin sahipleri için 4 + 4 yıl...
Fransa’da çoklu baro
Evet Fransa’da çoklu baro sistemi var. Örneğin, Paris bölgesinde (Ile de France) 10 baro bulunmaktadır. Bununla birlikte, asgari veya azami avukat sayısı şartı bulunmamaktadır. H...
Miras Hukukunda Saklı Pay nedir ?
Medeni kanunumuza göre yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak iki kategori bulunmaktadır. Yasal mirasçılar (kan bağı olan aile ve devlet), yasadan doğan miras hakkına...
Yurtdışında dava açmak için neler yapmak gerekir?
Bir Türk vatandaşı ya da bir şirket yurtdışında bir kişiye dava açmak istiyorsa öncelikli o ülkenin usül hukukunu bilmesi gerekir. Bu anlamda avukat ve hukuk bürosu bulma sürec...
Fransa’da doğdum, Fransız vatandaşı olabilir miyim?
Sık sorulan sorulardan biri : “Fransa’da doğdum, ailem Türkiye’ye döndü, Fransız vatandaşı olabilir miyim ?”. Maalesef cevap hayır.   ABD gibi başka ülkelerde olduğu...
Şirket kurmak ne kadar sürüyor ?
Geçen mart ayında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunca (YOİKK), "Kolaylaştırıyoruz" başlığı altında yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla 8 bakanlık,...
Uluslararası tahkime nasıl başvurulur ?
Türkiye, her ne kadar yasal düzeyde uluslararası tahkimin yolunu açmış olsa da, iş dünyası henüz bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değil. Tahkim sonucu verilen hakem ka...
Fransa'da çalışma izni nasıl alınır
Fransa'da çalışma izni almak demek ile oturum izni almak farklı prosedürlerdir. Çalışma izni, Fransa'da ücretli iş başvurusunda bulunan yabancıları kapsar. Çalışma izni (ç...
Tahkimde karşı dava
Tahkim yargılamasında çok karşılaşılan bir durum : Davacı taraf, birden kendini Davalı (savunmacı) pozisyonuda bulur, yani bir karşı tahkim davasının tarafı olur. Zira tahkim...
Yönetim Danışmanlığı Nedir ?
Özgür Aşık Hukuk Bürosu, şirketlerin karşılaşabilecekleri tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu meyanda, yönetimlere danışmanlık (“corporate governance”) hizmetleri veri...
Fas'da türk avukatlık bürosu
ASIK & Partners est un cabinet d'avocats français et turc, installé à Istanbul. Le cabinet est représenté en France par Maitre Ozgur Asik, avocat en France et en Turquie, Conseil en...
Fransa'da firma nasıl kurulur ?
Fransa'da  firma kurmak birçok ülkeye göre daha kolay, hızlı ve masrafı azdır. Yabancı müdürlü şirketlerin öncelikle oturum izni veya yabancı tüccar kartı için başvurmala...
Fransa'da ikamet nasıl alınır ?
Fransa'da nasıl oturma ve ikamet izni alınır ?   Türk iş insanları için Fransa'da oturma ve ikamet izni almak mümkündür : -       Proje bazında ikamet izni veya tüccar...
İrtibat bürosu nedir ?
İrtibat bürosu, ana faaliyeti, piyasa araştırmaları ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi ve Türkiye piyasasında şirket adına yatırım fırsatlarının izlenmesidir. İ...
Şirket satın alırken dikkat edilecekler
Limited şirketlerin hisse devri, Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesinde hüküm altına alınmıştır. "Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine k...
Fransada oturum izni nasıl alınır
Fransa'da şirket kurmak suretiyle yatırımcı sıfatına sahip olacaklara sunulan 4 + 4 yıllık toplam 8 yıllık oturum hakkının şartları şöyle : Yüksek lisans derecesine en az e...
Avrupa Birliği'nde oturum hakkı için Fransa ideal kapı
Fransa, ufak da olsa bir yatırım projesi olan Türk vatandaşlarına 4 yıllık oturum izni hakkı tanımaktadır. Elbette bu hak, çok keskin şartlar çerçevesinde ve farklı kategor...
Fransa çalışma izni nasıl alınır
Fransa’da yaşamak, çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla uzun süre ülkede kalmayı amaçlayan T.C. vatandaşları oturum izni başvurusu yapmalıdırlar. Fransa’da çalışma...
Fransada avukat ile şirket kurmak
Fransa’da yatırım için, ev almak ya da şirket devralmak için, şirket kurulması gerekir. Aksi taktirde doğrudan yabancı yatırım adı altında ülkeye para sokmak, uluslararası m...
Afrika'da Türk Hukuk Bürosu var mıdır ?
Özgür Aşık Hukuk Bürosu, Fildişi Sahili başkenti Abidjan'da ofis açarak Sahara Altı Afrika'daki ilk Türk hukuk bürosu olmuştur.  Özellikle Batı Afrika'da (Fas, Cezayir, Benin...
Fransa'da dava ve hızlı yargılama
Fransız hukuku, Fransa'da dava açmak isteyen hak sahiplerine ayrıcalıklı bir yargılama usulü sunmaktadır. Bir nevi ihtiyati tedbir kurumu olan "référé" adlı hızlı yargılama i...
FIDIC sözleşmelerinde dava nasıl açılır?
Fidic sözleşmesinin tarafları, anlaşacakları herhangi bir zamanda, görüşünü vermesi için,  müştereken ihtilaflarını Sözleşmede atfedilen Kurula havale edebilirler.  Diğe...
Fransa'da şirket kurmak
Fransa’da yatırım için, ev almak ya da şirket devralmak için, şirket kurulması gerekir. Aksi taktirde doğrudan yabancı yatırım adı altında ülkeye para sokmak, uluslararası m...
M&A Danışmanlık faaliyetleri nedir ?
Birleşme ve satın alma ("M&A" yani "mergers and acquisitions") adı altında bir çatı sektör veya iş kolu olarak şirket hisse veya aktif alım ve satımları söz konusudur. ...
Fransada avukatlara nasıl yetki verilir ?
Fransa'da avukatlar, müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir. Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak Fransa'da avukat yazılı vekaletname...
Fidic Silver Book / FIDIC Gümüş Kitap nedir ?
Uluslararası ticari uygulamada, özellikle inşaat sözleşmelerinde, çeşitli standartlar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de FIDIC'tir. Açılımı "Fédération Internationale des In...
Anonim Şirketlerin avukat zorunluğu nedir ?
1136 sayılı Avukatlık yasasının "08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı yasanın 329. maddesi ile değişik 35. maddesinde, Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye...
Fransada Türk avukatların faaliyet yasağı
Fransa'da bir Türk vatandaşının avukat olması için AB vatandaşı olması gerekmektedir. Mevzuata göre, vatandaşlık şartının istisnası, mütekabiliyet şartıdır. Yani Türki...
Tahkimin avantajları nedir ?
Tahkim denilince, devlet mahkemelerine kıyasla akla şu 3 avantaj gelir ki, bunlar tahkimin temel unsurlarındandır : 1. Tahkim hızlı bir yargılama aracıdır : Devletin mahkemelerind...
FRANSADA ŞİRKET KURMAK
Avrupa'da en hızlı şirket kuruluşları İngiltere ve Fransa'da gerçekleşmektedir. Masrafları da çok düşüktür. Ancak, kuruluş aşamasında profesyonel hukuki yardım alınması...
AİHM'de nasıl dava açılır ?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (bundan sonra kısaca "AİHM") başvuru için temel koşullar şöyle : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletin, örneğin Türkiye'ni...
Fildişi Sahili'nde şirket kuruluşu
  Afrika ülkeleri arasında en hızlı gelişen ekonomilerden biri Fildişi Sahili olup, 8 ülkeyle ortak para birimi ve ortak pazara sahip 80 milyonluk bir piyasaya giriş imoanı sunmak...
Fransa'da oturma izni almak kolay mı ?
FRANSADA OTURMA İZNİ ALMAK Fransa'da oturum almak isteyen Türk vatandaşları için aşağıdaki hukuki imkanlar mevcuttur : Fransa'da kurulacak bir şirkete, limited veya anonim şirke...
Tahkim sözleşmesi nedir ?
Tahkim sözleşmesi tahkim yoluna başvurmak için olmazsa olmaz bir şekil şartıdır. Tahkim sözleşmesi yoksa veya sözleşmede tahkim şartı yoksa tahkime gidilemez. Ticaret hukukunu...
Fransa'da avukatlar ile Türkiye'de avukatlar arasında kıyaslama
Türkiye'de son beş yılda %35 artışla avukat sayısı 95 bine dayandı. Bu artışlarla mesleki kalitenin de giderek düştüğü dikkat çekici bir gerçek olarak karşımıza çıkıy...
Yeni TTK'da müdürlerin durumu nedir?
Limited şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenmek zorundadır. Eski Türk Ticaret Kanunu'nda bir düzenleme bulunmadığı takdirde tüm ortaklar müd...
Fransa'da nasıl şirket kurulur ?
Fransa'da şirket kuruluşu, hukuki ve idari bir takım hazırlıklar gerektirir. Hukuki açıdan anasözleşme hazırlanması şarttır. Bu belge, ortakların anayasasıdır. Bu sebeple bi...
Tahkim yargılamasında avukatlık
Uluslararası tahkim mahkemeleri en çok uluslararası ticaret davalarına bakarlar. Ticaret hukukunun alanı ise çok geniştir. Uygulamada genelde şirketlerin taraf olduğu davalar ulusla...
Alman vatandaşları için Türkiye'de çalışma izni
Yabancıların Türkiye'de çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izni düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği 4817 sayılı Yabancı...
Fransada Türk avukat
Yargı önünde avukatlar, müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir. Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak Fransa'da avukat yazılı vekalet...
Evlenme sonrası Fransa'da oturum
Fransa'da evlenme konusunu özel olarak bir Türk vatandaşı ile bir Fransız (Türk asıllı olsun veya olmasın, fark etmiyor) vatandaşın evliliği ele alınacaktır. Fransa'da evlenme...
Fransa'da miras davası açmak
Miras hukuku uyarınca murisin (vefat edenin) son ikametgah adresi Fransa'daysa veya murisin gayrimenkulleri Fransa'daysa, taksimin (mirasın paylaştırılması) da Fransa'da yapılması ge...
FIDIC kapsamında dava süreci nasıl işler?
Fidic sözleşmesinin tarafları, anlaşacakları herhangi bir zamanda, görüşünü vermesi için,  müştereken ihtilaflarını Sözleşmede atfedilen Kurula havale edebilirler.  Diğe...
Fransa'da boşanma
Dava açmadan önce avukatınızdan davanın hangi mahkemenin yetkili olduğunu, hangi hukukun uygulanacağını ve hangi yargılama usulüne göre dava açacağınızı belirlemeniz gerekme...
AİHM'de nasıl dava açılır ?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (bundan sonra kısaca "AİHM") başvuru için temel koşullar şöyle : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletin, örneğin Türkiye'ni...
Fransa'da hukuk büroları
Fransa'da hukuk bürosu şirket veya şirketler grubu olarak faaliyet gösterebilmektedir. Türkiye'de avukatlık mesleğinin icrası kısıtlı çerçevede mümkün iken, Fransa'da çok...
Türkiye'de avukat ücretleri nasıl hesaplanır?
Her bir davanın özellikleri ve ücretleri kendine özgüdür. Bununla birlikte sözleşme hukuku, ticaret davaları, alacak takipleri, icralar, bosanma davaları gibi alanlar, deneyimli av...
Fransa'da bir Türk avukat olabilir mi ?
Fransa'da avukat olmak için Vatandaşlık şartı, 31 aralık 1971 tarih ve 71-1130 sayılı Fransız avukatlık kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Buna göre Fransız vatandaşı olm...