Yeni TTK'da müdürlerin durumu nedir?

Yeni TTK'da müdürlerin durumu nedir?

Limited şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenmek zorundadır. Eski Türk Ticaret Kanunu'nda bir düzenleme bulunmadığı takdirde tüm ortaklar müdür sıfatını taşıyordu fakat yeni kanun buna imkan vermemektedir.

Şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 623. maddesinin 1. fıkrası şirket ortağı olmayanların da müdür olmasına olanak tanımıştır; ancak en azından bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunmasını zorunlu kılmıştır. Başka bir deyişle ortak olmayan kişinin tek başına müdür olmasına imkan bulunmamaktadır.

Ayrıca, Yeni TTK ile bir tüzel kişi de müdür olarak seçilebilecektir. Tüzel kişinin müdür seçilmesi halinde, tüzel kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirleyecektir. (Madde 623/2)