Fransada avukatlara nasıl yetki verilir ?

Fransada avukatlara nasıl yetki verilir ?

Fransa'da avukatlar, müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir.

Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak Fransa'da avukat yazılı vekaletname olmadan yetkili sayılır, duruşmalara girebilir.

Yani Fransa'da avukat, müvekkilinden noter onaylı vekaletname almasına gerek olmadan, mahkemedeki sözlü beyanı ile müvekkil adına ve yerine duruşmalara girebilir.

Ancak müvekkillerin tedbirli olmaları gerekir veya zorunlu olmasa da yazılı vekalet sözleşmeleri yapmaları önerilir. Bu sözleşmede avukatın görev tanımı, beyanları ve ücretinde yazılı mutabakat önerilir.

Fransız mahkeleri önünde genel olarak avukat ile temsil zorunludur.