Fransa'da dava ve hızlı yargılama

Fransa'da dava ve hızlı yargılama

Fransız hukuku, Fransa'da dava açmak isteyen hak sahiplerine ayrıcalıklı bir yargılama usulü sunmaktadır.

Bir nevi ihtiyati tedbir kurumu olan "référé" adlı hızlı yargılama ile, alacaklı kişi veya şirket, borçlusu karşısında hızlı ve etkin bir şekilde tahsil kabiliyeti kazanır. En önemli avantajı, birkaç ay içinde bir karar elde edilmesidir.

Uygulamada usul şu şekildedir :

Dava ikame edilerek "hızlı yargılama hakimi" dosyayı inceler, tarafları bir duruşmaya çağırır ve huzurda dosyanın savunulmasını ister. Derhal vereceği karar tedbir hükmündedir. Esasta karar değildir. Ancak uygulamada alacağını ispatlayabilen alacaklı lehine, alacak bedelinin tamamı kadar bir bedelin borçlu tarafından ödenmesine karar verilir. Her ne kadar bu ödeme, "tedbiren" de olsa, gelin görün kü borçlular bu aşamadan sonra davalarından çekilirler. Yani caydırıcı ve etkin bir yöntem olduğu uygulamada sabittir.

Yetkili mahkeme, borçlunun ikamet adresidir, şayet özel yetki kuralları özel olayda uygulanmıyorsa. Hakim, Mahkemenin başkanıdır. Ticaret davalarında en çok kullanılan bu usulde ticaret mahkemesi başkanı karar merciidir.

devamı için...