Fransada Türk avukat

Fransada Türk avukat

Yargı önünde avukatlar, müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir. Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak Fransa'da avukat yazılı vekaletname olmadan yetkili sayılır, duruşmalara girebilir. 

Yani Fransa'da avukat, müvekkilinden noter onaylı vekaletname düzenletmeden, mahkemedeki vekillik beyanı ile duruşmalara girebilir.

Fransız mahkeleri önünde bazı davalarda avukat zorunlu değildir.

Ancak genel kural, Asliye Hukuk Mahkemesi dahil birçok yargılama zorunlu olarak avukat ile yürütülür.

Fransada Türk avukatlar aslında Fransız vatandaşı avukatlardır. Bu kurallar onları da bağlamaktadır.