Anonim Şirketlerin avukat zorunluğu nedir ?

Anonim Şirketlerin avukat zorunluğu nedir ?

1136 sayılı Avukatlık yasasının "08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı yasanın 329. maddesi ile değişik 35. maddesinde, Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan A.Ş. ler ile üye sayısı 100 ve daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadırlar" hükmü bulunmaktadır.

Yani özetle, sermayesi 250.000 TL ve üzerindeki tüm anonim şirketler, ya bordrolu bir avukat işe almak, ya da dışardan bir avukat veya hukuk bürosuyla sözleşme yapmak zorundadır.

Bu hükme aykırı davranan kuruluşlara, her ay için asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmektedir.

Şirketlerin dışardan bir hukuk bürosuyla yıllık anlaşma yapmaları, şirket açısından birçok avantaj sağlamaktadır :

- tek bir hukuk bürosunda birçok uzmanlık olması ;

- yıllık bütçelendirme imkanıyla avukat / dava maliyetlerini kontrol etmek ;

Hukuk Bürosu tarafında ise, böyle bir çalışma şekli, avukatların şirketi, sorunsalları yakinen tanımasını sağlıyor.