Tahkim yargılamasında avukatlık

Tahkim yargılamasında avukatlık

Uluslararası tahkim mahkemeleri en çok uluslararası ticaret davalarına bakarlar. Ticaret hukukunun alanı ise çok geniştir. Uygulamada genelde şirketlerin taraf olduğu davalar uluslararası tahkim mahkemelerine gelir. Bu tahkim mahkemeleri nezdinde avukatın sıfatı ve niteliği, şekil şartı değildir. Yani teoride herhangi bir avukat tahkim duruşmasına girebilir.

Ancak uygulamada uluslararası tahkim avukatı olmak için asgari şu 3 şart aranır :

- uluslararası hukuk kültürüne sahip olmak ;

- uluslararası tahkimde uzman tecrübe ;

- çok iyi yabancı dil konuşmak (savunma yapmak için) ;