Tahkimde karşı dava

Tahkimde karşı dava

Tahkim yargılamasında çok karşılaşılan bir durum : Davacı taraf, birden kendini Davalı (savunmacı) pozisyonuda bulur, yani bir karşı tahkim davasının tarafı olur.

Zira tahkimde (devlet mahkemeleri önünde olduğu gibi), davalı şirket davasını savunurken, karşı iddialarda bulunabilir. Bu durumda,  aynı zamanda davacı sıfatını alabilir. Yani davaya cevap verirken, "Davalı Karşı Davacı" olur. 

Davacı da böyle bir durumda, "Davacı Karşı Davalı" olur ve karşı tarafın iddialarına cevap vermek zorundadır. 

Uygulamada görülmektedir ki, şirketler dava açarken, sadece davalarına konsantre olurlar. Deneyimli avukatlar, müvekkillerini "karşı dava risklerine" karşı da korumalı, tüm senaryoları önceden öngörmelidir. Bunun için ise, deneyimli ve kalabalık bir avukat ekibi gerektirir.