M&A Danışmanlık faaliyetleri nedir ?

M&A Danışmanlık faaliyetleri nedir ?

Birleşme ve satın alma ("M&A" yani "mergers and acquisitions") adı altında bir çatı sektör veya iş kolu olarak şirket hisse veya aktif alım ve satımları söz konusudur. 

İçinde bulunduğumuz kriz ekonomisinde şirket satışları, birleşmeleri, aktif devirleri veya ortak girişimler önem kazanmış, duygusal veya mali sebepler, şirket sahiplerinin karar alma süreçlerini olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Stratejik karar süreçlerinde, bilgi ve deneyim sahibi profesyonel destek, satış işleminin başarısında belirleyici olmaktadır.

M&A Danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde özellikle şu hizmetler verilir :

1. şirket değerlemesi (İngilizce "valuation")

2. şirket teftişi incelemesi (İngilizce "legal due diligence"),

3. Risk analizleri, ülke ve sektör analizleri

4. Ön sözleşmelerin müzakeresi, kaleme alınması,

5. Şirketler bünyesinde kararların tescil ve varsa ilanları

7. Devir işlemlerinin ilgili merciilerde icrası

8. idari başvurular,

M&A Danışmanları veya uzman avukatlar, tüm bu süreçlerde, tescil ve ilanlara kadar geçen aşamalarda şirket sahiplerinin (satıcı veya alıcı taraf vekili olarak) veya yönetiminin yanında yer alır.

M&A Danışmanları veya uzman avukatlar seçilirken, referanslarına dikkat edilmelidir. Özellikle aile şirketleri, küçük veya orta boy işletmelere verilen vekillik hizmetlerinde artı değer önemlidir. Bunlara şu hizmetlerin de verilmesi bu artı değeri işaret eder :

-Şirket satış projelendirmesi
-Kısmi devir veya aktif devirleri
-Girişim veya risk sermayesi ile finansal ortaklıklar bulunması