Fransa'da bir Türk avukat olabilir mi ?

Fransa'da bir Türk avukat olabilir mi ?

Fransa'da avukat olmak için Vatandaşlık şartı, 31 aralık 1971 tarih ve 71-1130 sayılı Fransız avukatlık kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Buna göre Fransız vatandaşı olmak, birincil şart olarak belirtilmiştir.

Ancak vatandaşlık şartı, sadece Fransız vatandaşlığını değil, Avrupa birliği vatandaşlığı veya Avrupa Ekonomik Topluluğu (Espace économique européen) ülke vatandaşlarını da kapsamaktadır. 

Öte yandan, mütekabiliyet (karşılıklılık) şartı ile de Fransız vatandaşlarına kendi ülkelerinde avukat olma hakkını aynı şartlarda tanıyan diğer ülke vatandaşlarını da kapsamaktadır.

Ayrıca, hiçbir ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan veya OFII tarafından mülteci konumu tanınmış olan kişilerden de Fransız vatandaşlığı şartı aranmamaktadır.

Böylece, Türkiye’de bir avukat, Fransa’da avukat olarak bir baroya kaydını yapmak için başka bir AB ülkesinin vatandaşı olması gerekmektedir. Türk kanunlarına göre bir Fransız Türkiye'de avukat olamayacağı için, bir Türk vatandaşı da Fransa'da avukatlık yapamayacaktır.

27 kasım 1991 tarihli 91-1197 nolu kararnamenin (décret) 100. Maddesinin belirtiği şartlara uyduğu takdirde CNB’ye (Ulusal Baro Birliği) gerekli sınavları geçmek için müracaat edip izin alması mümkündür. Yani bir Türk vatandaşı avukatlık okuluna giriş sınavları için kayıt yaptırabilir, sınavı başarıyla geçebilir, ancak bir baroya kaydını yaptıramamaktadır.