Fransa'da firma nasıl kurulur ?

Fransa'da firma nasıl kurulur ?

Fransa'da  firma kurmak birçok ülkeye göre daha kolay, hızlı ve masrafı azdır.

Yabancı müdürlü şirketlerin öncelikle oturum izni veya yabancı tüccar kartı için başvurmaları gerekecektir.
Fransa'da firma kurmak için şirket kuruluşu için hukuk büromuzun sizlere vereceği destek aşağıdaki özetle sıralanmıştır :

a) Anasözleşme metni hazırlığı ;
b) Ortakların kişisel belgelerinin hazırlığı ;
c) Öz sermaye transferi veya sermaye taahhüdü için yasal işlemler ;
d) Anasözleşme tescil işlemleri ;
e) Ticaret Mahkemesi kalemi nezdinde işlemler ;
f) Müdür atama işlemleri ve ilanları ;
g) Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde şirket tescil ve ilan işlemleri ;
h) Kuruluş gazetesinin ilgili mercilere (Vergi Dairesi, Çalışma Bölge Müdürlüğü ve Valilik) gönderilmesi.