Fidic Silver Book / FIDIC Gümüş Kitap nedir ?

Fidic Silver Book / FIDIC Gümüş Kitap nedir ?

Uluslararası ticari uygulamada, özellikle inşaat sözleşmelerinde, çeşitli standartlar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de FIDIC'tir.

Açılımı "Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils" olan FIDIC, 1913 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde Avrupa'da bulunan üç ulusal bağımsız müşavir mühendislik birliği tarafından kurulmuş olup, Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu olarak tercüme edilebilir.

FIDIC'ın kendine özgü 5 sözleşme tipi vardır. 

Bunlar en çok kullanılanı Silver Book (Gümüş Kitap) ise, yüklenicinin mühendislik, tedarik, yapım işlerinin tümünü üstlendiği anahtar teslimi projelerde (Turnkey Projects) önerilmekte olup, genellikle müşavir kullanılmadığı için kontrolü işveren kendisi yapar. Müşavir kullanılmadığı için, uyuşmazlıkların çözümünde uzun süre kaybedilebilir.

Günümüzde birçok uluslararası alt yapı sözleşmeleri (bunlara Marmaray dahil) bu sözleşme bazında yapılmıştır. Sözleşmenin büyük ölçüde işveren tarafı koruduğu şüphesizdir. Bu nedenle, inşaat firmaları, mühendislik büroları, taşeronlar, vs... bu sözleşmenin yanında "ÖZEL ŞARTLAR" içere ve lehlerine hükümlerin ekleneceği sözleşmeler yapmalıdırlar.