Fransa'da çalışma izni nasıl alınır

Fransa'da çalışma izni nasıl alınır

Fransa'da çalışma izni almak demek ile oturum izni almak farklı prosedürlerdir.

Çalışma izni, Fransa'da ücretli iş başvurusunda bulunan yabancıları kapsar.

Çalışma izni (çalışan / işçi olarak çalışmak) için Fransa'ya bu sıfatla girmiş olmak şarttır. Yani turist veya öğrenci olarak Fransa'da bulunanlar, çalışma hakkına sahip değildir. Aksi halde işe alınamaz. Yasadışı yabancı çalışanın istihdamı önemli para cezalarına tabiidir.

Çalışma izni vize ve ikamet izni ayrı belgelerdir.

 

Fransada çalışma izinleri birkaç kategori altında toplanır :

a. uzun süreli vizeler oturma izni,

b. belirli süreli ikamet izni ;

c. geçici süreli ikamet izni

Tüm bunlar çalışma izni hükmündedir, istihdam için hak kazanır.


Bunlara ilişkin oturma izni (VLS-TS) olarak geçerli olan uzun süreli vizeler ve daha sonraki ikamet izinleridir.

İşe alacak işveren / şirket, ilgili Valilik nezdinde yabancı işçinin istihdamına yönelik dosya sunar, kabul işleminden sonra işe giriş işlemleri yapılabilir. Yani çalışma izni için ilk başvuru sahibi, çalışacak kişi değil, çalıştıracak şirket / işverendir.