Potansiyel vergi numarası nedir nasıl alınır ?

Potansiyel vergi numarası nedir nasıl alınır ?

Potansiyel vergi numarasının alınması


Şirket, Türk vatandaşı olmayan hissedarlar ve şirketin Türk vatandaşı olmayan yönetim kurulu üyeleri için ilgili vergi dairesinden bir potansiyel vergi numarası almalıdır. Bu potansiyel vergi numarası, kurulacak şirketin sermayesinin yatırılacağı banka hesabının açılması için gereklidir.


Vergi dairesi tarafından istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

1. Tescil talep dilekçesi

2. Ana sözleşme (bir asıl)

3. Şirketin kayıtlı adresini gösteren kira sözleşmesinin nüshası

Sürecin vekâleten takip edilecek olması durumunda bir vergi numarasının veya potansiyel vergi numarasının alınması için vergi dairesinde şirket adına hareket etme yetkisini özel olarak gösteren bir vekâletname düzenlenmelidir