Avrupa Birliği'nde oturum hakkı için Fransa ideal kapı

Avrupa Birliği'nde oturum hakkı için Fransa ideal kapı

Fransa, ufak da olsa bir yatırım projesi olan Türk vatandaşlarına 4 yıllık oturum izni hakkı tanımaktadır.

Elbette bu hak, çok keskin şartlar çerçevesinde ve farklı kategori yatırımcılara sunulmaktadır.

Bu kategorilerden biri, Fransa'da 300.000 Euro değerinde yatırım projesi sahipleridir. Yatırımdan anlaşılması gereken, 300.000 Euro ve üzerinde duran varlıklar veya doğrudan yatırım gerektiren bir satın alma ve benzeri şemalardır. Bu miktar bir taahhüt değildir, proje kapsamında bütçeye tahsis edilen rakamdır.

Öte yandan, Fransa'da kurulu ve sabit, karlı bir faliyeti olan bir şirketin %10 hissesini almak ve bu şirkette yönetici olmak da size yatırımcı sıfatını tanır.

Tüm bu ve diğer kategori oturum izinleri, hukuki ve mali fizibilite raporları ile iş planları hazırlığı gerektirir. Deneyimli avukatlar, dosyaların başarılı sonuçlanmalarını sağlar. Zira Fransa, kanun yoluyla, Türk yatırımcılarına bu kolaylıkların sağlanmasını arz etmiştir.