İmza Sürkileri ve 7263 sayılı Kanunla ne değişti ?

İmza Sürkileri ve 7263 sayılı Kanunla ne değişti ?

Noterler Birliğinin 10.06.2019 tarihli genelgesi, imza sirküleri ve imza onayı ile ilgili konulara açıklık getirmiştir. buna göre ;
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 41’inci maddesinde “Başkası adına ve hesabına temsil kamu hukukundan doğmuşsa, temsil yetkisinin içeriği ve derecesi bu konudaki yasal hükümlere; temsil hukuksal bir işlemden doğmuşsa, temsil yetkisinin içeriği ve derecesi o hukuksal işleme göre belirlenir” hükmü yer almaktadır.


Temsil ve yetkinin kaynağı, kanunlar, sözleşmeler veya yetkili organların kararları olabilir. Yönetici ve temsilciler, kanunlar ve sözleşmeler ile belirlendiği takdirde bir tayinden, yetkili organların kararları ile belirlenmiş ise bir seçimden bahsedilir. Bu nedenle, temsil şeklinin ve temsilcilerin belirlenmesinde, temsil ve yetkinin kaynağına bakılması gerekmektedir.