Tahkim sözleşmesi nedir ?

Tahkim sözleşmesi nedir ?

Tahkim sözleşmesi tahkim yoluna başvurmak için olmazsa olmaz bir şekil şartıdır.

Tahkim sözleşmesi yoksa veya sözleşmede tahkim şartı yoksa tahkime gidilemez. Ticaret hukukunun temel kurallarından biri sözleşme serbestisi denilen özgürlüktür.

Şirketlerin ve tüccarların eşit bir ilişkide olduğu varsayılır. Kimle sözleşme yapmak istedikleri, sözleşmenin türü, koşulları, fiyatı ve süreyi kendileri belirlerler.

İyi bir tahkim sözleşmesinde şu koşullar bulunmalıdır:

- Hangi tahkim kuralları tahkim yargılamasında uygulanacak
- Atanacak hakimlerin sayısı ve usulü
- Tahkim yargılamasının dili
- Tahkim yargılamasının yapılacağı yer
- Tahkim yargılamasında uygulanacak hukuk kuralı.

Bunun yanında, tahkim sözleşmesinde veya tahkim klozunda bulunmamasıı gereken ifade ve koşulların başında :

- tahkim kararına itiraz hakkından feragat ;

-  tedritli, basamaklı veya seçmeli tahkim yeri veya kuralları ;

-  ileride oluşacak bir şarta bağlı tahkm şartı ;

- hakem seçimi bulunmayan tahkim şartı ;

- tahkim yeri tarafların adil yargılanmasına engel teşkil edecek sözleşmeler, 

vs...