Fransa'da hukuk büroları

Fransa'da hukuk büroları

Fransa'da hukuk bürosu şirket veya şirketler grubu olarak faaliyet gösterebilmektedir.

Türkiye'de avukatlık mesleğinin icrası kısıtlı çerçevede mümkün iken, Fransa'da çok farklı birleşme imkanları bulunmaktadır.

Fransa'da 2015 itibariyle toplam avukat sayısı 62.000 leri geçti. Toplam 8.116 tüzel kişilik altında 12.685 hukuk büroları birleşmiş, yaklaşık 40.000 kişi (avukat olmayan) çalıştırmaktadır. 4,3 milyar Euro luk yıllık gelir yaratmıştır.

Fransa'da 2015 itibariyle avukatların %36'sı serbest meslek erbabı olarak, %30'u associate olarak, %26'sı ortak (partner) olarak mesleği icra etmektedir. Yani sadece %8 oranında avukat, maaşlı çalışmaktadır. Bu durum Fransada avukatların iş sözleşmesiyle bir işverene bağımlı olmamaları gerektiğini hatırlatmaktadır.