Fransa'da şirket kurmak

Fransa'da şirket kurmak

Fransa’da yatırım için, ev almak ya da şirket devralmak için, şirket kurulması gerekir. Aksi taktirde doğrudan yabancı yatırım adı altında ülkeye para sokmak, uluslararası mevcut konjonktürde imkansız hale gelmiştir.

Bir Türk vatandaşının da Fransa'da henüz ev tutmadan, ikamet etmeden bir banka hesabı açması da neredeyse imkansızdır. Lakin şirket kurmak için sermaye yatırmak lazım, sermaye yatırmak için de banka hesabı.

Çözümü Fransada avukat ile şirket kurmaktır.    

Şirket kuruluşu avukatların üstlendiği görev ve gerekli belgeler ve işler aşağıdaki gibidir :

a) Anasözleşme metni hazırlığı (Avukatlar tarafından hazırlanacak) ;

b) Ortak tarafından karar (Avukatlar tarafından hazırlanacak) ;

c) Gerçek kişi ortak olursa pasaport ve ikametgah bilgileri (Müvekkil tarafından)

d) Ana sermaye transferi yasal işlemleri (zorunlu değil, ancak en az 5.000 EURO yatırmanızda fayda var) ;

e) Anasözleşme tescil işlemleri (Avukatlar tarafından hazırlanacak) ;

f)  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yabancı sermaye bildirimi (zorunlu olduğu hallerde Avukatlar tarafından hazırlanacak) ;

g) Ticaret Mahkemesi nezdinde işlemler (Avukatlar tarafından hazırlanacak) ;

h) Müdür tayini işlemleri ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne ilanları (Avukatlar tarafından hazırlanacak ;

i)  Ticaret Sicil Müdürlüğü nesdinde şirket tescil ve ilan işlemleri (Avukatlar tarafından hazırlanacak) ;

j)  Kuruluş gazetesinin ilgili mercilere (Vergi Dairesi, Çalışma Bölge Müdürlüğü ve Valilik) gönderilmesi.