Fransa'da miras davası açmak

Fransa'da miras davası açmak

Miras hukuku uyarınca murisin (vefat edenin) son ikametgah adresi Fransa'daysa veya murisin gayrimenkulleri Fransa'daysa, taksimin (mirasın paylaştırılması) da Fransa'da yapılması gerekecektir.

Kural olarak her bir mirasçı Fransız yetkili makamları önünde miras hakkını iddia edebilir. Avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak uygulamadaki usul ve bürokratik işlemler, profesyonel destek alınmasını zorunlu kılıyor.

Mirasçılar haklarını bir veraset ilamıyla veya vasiyetname ile ispatlamak suretiyle, bir avukatı vekil olarak atayabilir, tüm işlemlerin bu avukat tarafından yapılmasını ve ödemenin hesaplarına geçmesini talep edebilirler. Miras borca batıksa, mirası reddetmek mümkündür.

Şayet mirasçılar arasında vekil atama konusunda bir mutabakat sağlanamazsa, Mahkeme re'sen vekl tayin edebilir ve ücretini mirasçılara ödetir.

Vekil, terekenin değerinin tespiti, vergilerin hesaplanması, satış usulü ve bedeli ile ilgili bilgileri müvekkilleriyle paylaşır, mutabakata göre karar verir ve miras haklarının mirasçılara ödenmesini sağlar.

Etiketler: Şirketler Hukuku, kurumsal yön