Makaleler

Makaleler


Türkiye'de Anonim şirketlerde avukat zorunluluğu
1136 sayılı Avukatlık yasasının "08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı yasanın 329. maddesi ile değişik 35. maddesinde, Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye...
Bulut bilişim ve hukuk
"Cloud Computing", yani Türkçe bulut bilişim, şirketlerin bilişim altyapılarının tamamını veya bir kısmını web üzerinde başka bilgisayarlara taşımak mantığına dayanıyor....
Evlilik ve Fransa'da oturum izni
İki yıl önce yürürlüğe giren yeni bir uygulamaya göre, bundan böyle bir Fransız vatandaşı (çifte vatandaşlar dahil) ile evlenmek isteyen bir Türk Vatandaşı, önce Evlilik Eh...
Türk Hukukunda Şirket Boşanmaları
Türk Ticaret Kanununa göre şirket ortaklardan biri Mahkemeye başvurarak, şirketin feshini talep edebilir. Mahkemenin aradığı şart, "muhik sebep" unsurudur. Anonim ortaklıklarda dah...
Fransa'da şirket kurma yoluyla oturum izni
Fransız mevzuatında yeni bir uygulamaya göre, Fransız ekonomisine katma değer sağlayacak projelerin sahipleri için 4 + 4 yıllık toplam 8 yıllık oturum izni verilmektedir.  Bu...
İsviçre'de dava
İsviçre Yargılama Hukuku, kantonlardan dolayı yetki açısından biraz karmaşıktır. Ayrıca görevli mahkeme tayini de işin içine girince, hangi mahkemede dava açılması gerektiğ...
Afrika'da avukatlara vekaletname verme şartları
Afrika'da, Fildişi Sahili Cumhuriyetinde avukatlara vekaletname vermek için şartlar şunlardır :  1- Fildişi Sahili noterlerinde vekaletname belgesi düzenleniyor ya da daha önce dü...
Tahkim yargılamasında başarının formülü
Bir davayı kazanmanın 3lü formülü : 1. Hazırlık. 2. Hazırlık. 3. Hazırlık. Deneyimli tahkim avukatları iyi bilir : Bir tahkim yargılamasında buna ek olarak aşamaları vard...
AB Rekabet Hukukunda kendini ihbar mekanizması
AB Rekabet Hukukunda Kendini İhbar Eden Teşebbüse Ceza Muafiyeti Uygulaması mevcuttur. Avrupa Birliği'nde rekabet ihlallerine verilen para cezaları yarım milyar Euro'ları bulunca, ...
Fransa'da oturum izni sağlayan yatırım imkanları
Fransa'da yatırım yapan Türklere 8 yıl oturum izni imkanı Fransa'da 2009'da yürürlüğe giren "yeterlilik ve yetenekler oturum izni" hakkında Türkler yeterince bilgi sahibi olmadı...
Uluslararası tahkimin avantajları
Türkiye, her ne kadar yasal düzeyde uluslararası tahkimin yolunu açmış olsa da, iş dünyası henüz bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değil. Tahkim sonucu verilen hakem ka...
Uluslararası inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözümü
Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) ve FIDIC işbirliğiyle, uluslararası inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin etkin bir çö...
Fidic sözleşmelerinde yargılama süreci
Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) ve FIDIC işbirliğiyle, FIDIC Sözleşmelerine dayanan uyuşmazlıklara ilişkin tahkim davaları için, ICC Tahkimi ile...
Manevi tazminat davalarında yeni gelişme
Yargıtay, kişilik haklarına saldırı sebebiyle açılan manevi tazminat davalarında mahkeme kararları kesinleşmeden kazanılan tutarı tahsil etmek amacıyla icraya başvurulabileceğ...
Türkiye'de enerji sektörü
Son sekiz yılda kaydedilen ekonomik büyüme paralelinde, dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelen Türkiye, rekabetçi bir yapıya kavuşma yolunda hızla i...
Türk hukukunda Kilit Personel
TANIM:  Kilit personel, yabancı uyruklu personel istihdamı konusunda kanunla çalışma izni kolaylaştırılmış bir kavramdır. Ancak kişinin kilit personel kurumundan yararlandırı...
Türkiye’de dava ve yargılama masrafları
İlk derece mahkemesine başvuru: Ticari davalar açısında Türkiye’de ilk derece mahkemelerine başvuruda tanık, bilirkişi, keşif vb. gibi temel dava açılması dışında kalan fa...
Yurt dışında dava masrafları ve harçları
Ülkelere göre, ilk derece mahkemesine başvuru ve temyiz yoluna gitme ücretleri  (ticari dava ücretleri baz alınarak) en az olandan en fazla olana doğru şu şekildedir [3]; Ü...
2/B arazilerinin haczi
2/B arazileri, 6831 sayılı Kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla d...
Elektronik imza (e-imza) nedir?
Elektronik imza kısaca elektronik veriye eklenen yada mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik bir veridir. Islak imza nasıl bir kağıda atıla...
İnternet Hukukunda son gelişmeler
Son yıllarda Türkiye’de internet kullanımının artması beraberinde bu alanda gelişmeyi ve önlemler almayı mecburi hale getirmiştir. Teknolojik gelişmeler sayesinde kolay ve hızl...
Türkiye-Fransa ikili ticareti
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 27-28 Ocak 2014 tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret, 22 yıl aradan sonra Fransa'dan ülkemize bu düzeyde gerçekleştirilen ilk devl...
Fildişi Sahili ile ticaret ilişkilerimiz
Türkiye ile Fildişi Sahili arasında diplomatik ilişkiler 1964 yılında kurulmuştur. 1964 yılından 2009 yılına kadar T.C. Dakar Büyükelçiliği Fildişi Sahili’ne akredite olara...
Fildişi Sahili Türkiye Ziyareti
12 Aralık 2014 Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Charles Koffi DIBY, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, beraberinde bir heyetle 15-17 Aralık 2014 tarihlerinde ülkemiz...
Kiracı evini potansiyel alıcılara göstermek zorunda değildir...
Ülkemizde mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon ortamı sebebiyle kiracı ve kiraya veren tarafları arasındaki hukuki uyuşmazlık sayısında her geçen gün büyük bir artış yaşanm...
Türkiye'de yerli tahkim
Ülkemizin yargısının acı gerçeklerinden biri : Mahkemeler önünde herhangi bir ticaret hukuku davası en az 3 yılda sonuçlanmakta, uluslararası davalar ise 5 yıl sürebilmektedir....
MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ
MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ aşağıdaki gibidir : Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarı...
Fransa avukat sayısında artış yaşıyor
Fransa'da 2015 itibariyle toplam avukat sayısı 62.000 leri geçti. Toplam 8.116 tüzel kişilik altında 12.685 hukuk büroları birleşmiş, yaklaşık 40.000 kişi (avukat olmayan) ç...
İç Tahkim Yolu ve Yabancılık Unsuru
Türkiye’de Yerli Tahkim (İç Tahkim) için belirlenen kurallar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407 ile 444. Maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu kanunun 407. Maddesinde iç tahkimin...
Türkiye'de irtibat bürosu açmak
  İrtibat bürosu, ana faaliyeti, piyasa araştırmaları ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi ve Türkiye piyasasında şirket adına yatırım fırsatlarının izlenmesidir....
Bankalar aleyhinde kartel yasağı kararı
 Cartel decision of the Turkish Competition Authority, ruling 12 banks operating in Turkey involved cartel activities by making agreements and/or engaging in concerted practices related to...
Yabancı yatırımcılara Türk vatandaşlığı
Bu kapsamda Türk vatandaşlığı için Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekli koşullar şöyle: ·    En az iki milyon Amerikan doları sabit sermaye yatırımı...
La loi sur la protection des données personnelles entre en vigueur avec des conséquences civiles et pénales pertinentes
La loi longtemps attendue sur la protection des données personnelles n°669, a été promulguée conformément à la directive 95/46/CE de l'UE. La impose des obligations lourdes aux entit...
Bankalar aleyhinde kartel yasağı kararı
Rekabet Kurulu bu 12 bankanın 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kartel (uyumlu eylem/uzlaşma) oluşturduğunu tespit etmiştir. Anılan karara göre, aşağdaki bu bankalar,...
Türkiye'de Tahkim Davaları
Uluslararası sözleşmelerde ihtilafların hakem eliyle çözülmesi gerektiğine inancımız, tahkim sözleşmesi önermemizi ve tahkim konusunda uzmanlık kazanmamızı sağlamıştır....
1 mart 2017 tarihli ICC de hızlı tahkim ile ilgili gelişme
Belli koşullar altında uygulanan hızlandırılmış tahkim usulü 1 Mart 2017'de yürürlüğe girmiştir. ICC (milletlerarası ticaret odası), ufak rakamlı talepler için tahkim süre...
Sosyal Medyada İsim veya Marka Hakkı Gaspı
Internetten markalara saldırılar artıyor ve sosyal ağlar buna kesin bir çözüm bulamıyor, hatta taklitçilerin en büyük oyun alanları haline geldiklerini iddia edebiliriz. Burada T...
FRANSA'DA AVUKAT TAYİN ETMEK VE AVUKAT ÜCRETLERİ
Fransa'da avukat tayin etmek ve avukat ücretleri Fransa'da avukat sayısı 50.000'i aştı. Son 10 yılda %44 artış gösteren avukatların sayısı, mesleğe giriş kurallarına rağmen...
Fransa'da avukat ücretleri
Avukat seçimi : Her bir davanın kendine özgüdür. Bununla birlikte sözleşme hukuku, ticaret davaları, alacak takipleri, icralar, bosanma davaları gibi alanlar, deneyimli avukat gere...
FRANSA'DA HUKUK BÜROSU
Özgür Aşık Hukuk Bürosu, hem Fransa’da hem de Türkiye’de aktif bir şekilde avukatlık yapan birkaç avukat kadrosundan biridir. Paris’in en merkezi Şanzelize (Champs-Elysées)...
FRANSADA ŞİRKET KURMAK
Avrupa'da en hızlı şirket kuruluşları İngiltere ve Fransa'da gerçekleşmektedir. Masrafları da çok düşüktür. Ancak, kuruluş aşamasında profesyonel hukuki yardım alınması...
FRANSA’DA FİRMA KURMAK
Fransa'da firma kurmak birçok ülkeye göre daha kolay, hızlı ve masrafı azdır. Yabancı müdürlü şirketlerin öncelikle oturum izni veya yabancı tüccar kartı için başvurmalar...
FRANSADA DAVA
Fransız hukuku, hak sahiplerine ayrıcalıklı bir yargılama usulü sunmaktadır. Bir nevi ihtiyati tedbir kurumu olan "référé" adlı yargılama ile, alacaklı kişi veya şirket, borç...
Fransa'da kaç türk avukat var
Fransada Türk avukat   Yargı önünde avukatlar, müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir. Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak Fransa...
Etkili bir tahkim için tavsiyeler
Deneyimli tahkim avukatları iyi bilir : bir tahkim yargılamasının 3 önemli aşaması vardır : 1. hazırlık, 2. yargılama (davanın yazılı ispati ile duruşma, varsa incelemeler),3...
Fildişi Sahili ile Türkiye arasında ikili anlaşmalar
Türkiye ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti arasında yatirimların karşılıklı korunmasi ve teşviki anlaşmalarının yanı sıra, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, 29 Şubat 201...
Türk yatırımcıya Fransa'da oturum izni
Fransa’da yatırım projesi olan Türkler, “Yatırımcı Pasaportu” hakkına sahip olarak, 4+4 yıllık oturum izni alırlar. Yatırımcı Türk, şahsen veya yönettiği bir şirket...
Fransa’da çoklu baro var mı ?
Evet Fransa’da çoklu baro sistemi var. Örneğin, Paris bölgesinde (Ile de France) 10 baro bulunmaktadır. Bununla birlikte, asgari veya azami avukat sayısı şartı bulunmamaktadır. H...
1 Ocak 2019 itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler şunlardı : Teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 ve 2018 yılları harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının v...
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Teklifle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması önerilmektedir: -Kur farkları KDV matrah...
Şirketlerin yasal defterlerin tasdikletilmesi zorunludur
Yasal defterlerin tasdikletilmesi Kuruluş sırasında aşağıdaki defterlerin tasdiki Ticaret Sicili Müdürlüğünün yetkilendirilmiş personeli tarafından yapılacaktır. Yevmiye...
Coronavirüs Salgının Anonim Şirketlerde ve Limited Şirketlerdeki Genel Kurul Kararlarına Etkisi
Coronavirüs Salgının Anonim Şirketlerde ve Limited Şirketlerdeki Genel Kurul Kararlarına Etkisi, Yönetim Kurulu Kararları veya Müdürler Kurulu Kararlarına Etkisi, Gümrük ve Tica...
Türk sağlık sektörünün performansı Covid 19 ile mücadelede performansı
İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisiyle mücadelede, Türkiye'deki sağlık altyapısının dünya ortalama standartlarının üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. 2018 yılında Türk...
Fransa’da avukat sayısı azalıyor
Fransa’da toplam avukat sayısı 70.000’in altındadır. Ve son 8 yıldır sayı artmamaktadır. Gerçekten de 2005 ile 2012 yılları arasında ortalama her yıl yaklaşık 2200 yeni av...
Türkiye'de İkamet İzni
Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesine ikamet izni denir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca ikamet izninin çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar: ...
Yabancı Yatırımcılar için Türk Vatandaşlığı
  Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılabilir. Sonradan kazanım halleri ise yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekle...
Türk Vergi Mevzuatında 2020 Yılında Yapılan Değişiklikler
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 31.07.2020’de yürürlüğe giren değişiklik ile Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapı...
İmza Sirküleri düzenlemeleri yeni gelişmeler