Fildişi Sahili'nde şirket kuruluşu

Fildişi Sahili'nde şirket kuruluşu

 

Afrika ülkeleri arasında en hızlı gelişen ekonomilerden biri Fildişi Sahili olup, 8 ülkeyle ortak para birimi ve ortak pazara sahip 80 milyonluk bir piyasaya giriş imoanı sunmaktadır.

Liberal bir hukuk sistemi bulunan Fildişi Sahilinde şirket kuruluş için gerekli işlemler ve belgeler sunulduğu takdirde birkaç günde kurulmaktadır.

Limited şirketler (Société à responsabilité limitée - SARL) asgari 1 000 000 FCFA sermaye (yaklaşık 5 500 TL ve  2 ortakla kurulabilir.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 5 000 FCFA olması şarttır.

Kuruluş işlemleri aşağıdaki gibidir : 

1. Dosya hazırlık ve noter tasdik süreci

Başvuru öncesinde aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir :

a)     Ortakların nüfus cüzdanının veya pasaportunun fotokopisi ;

b)     Şirket ana sözleşmesinin 4 nüshası (metin avukatlar tarafından hazırlanacaktır) ; 

c)     Noter huzurunda ortakların sermaye taahhüt ve/veya ödeme kaydını içeren banka beyanı (avukatlar tarafından hazırlanacaktır)

d)    İşyeri kira sözleşmesinin kayıt örneği (yazı avukatlar tarafından hazırlanacaktır);

e)     Şirket müdürünün beyanı : Suç islemediğine ve müflis olmadığına dair yazılı beyanı (beyan avukatlar tarafından hazırlanacaktır)

f)      Şirket müdürünün adli sicil kaydı, şirketin tescil tarihinden itibaren 10 hafta içinde avukatlar tarafından sunulması gerekmektedir.

g)     Şirket Ortakların listesi (avukatlar tarafından hazırlanacaktır) ;

h)      Kurulacak şirketin vaziyet planı (adres, konum, kroki)