Yönetim Danışmanlığı Nedir ?

Yönetim Danışmanlığı Nedir ?

Özgür Aşık Hukuk Bürosu, şirketlerin karşılaşabilecekleri tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu meyanda, yönetimlere danışmanlık (“corporate governance”) hizmetleri verilirken, “hukuki yerindelik incelemesi” (“legal compliance”) sağlanmaktadır.

Müvekkil şirketlerin ihtiyaçlarını tespit ederek yönetime danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Şirketlerin karşılaşabilecekleri riskler yöneticilere rapor edilmektedir. Ayrıca genel kurul düzenlenmesi, özellikle yabancı ortaklı şirketlerde yurt dışından belgelerin temininden, tescil ve ilana kadarki sürecin takibi ; yönetim kurulu evrakları hazırlanması sağlanmaktadır.

İş hukuku alanında şirketlere sunulan hizmetlerimiz, hukuki ve mali riskleri minimize etmek ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesinin yükseltmek yönündedir.

Avukatlarımız, iş hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler vermek suretiyle, düzenli olarak risk yönetimine katılmaktadır.