Fransa'da vergi mukimi olmak

Fransa'da vergi mukimi olmak

Fransız mevzuatına göre (Genel Vergi Kanununun 4 B Maddesi), bir kişinin Fransa'da vergi mukimi olması için aranan kriterler evi veya ikametgahı olması, Fransa'da çalışıyor olması, ekonomik açıdan çıkarlarının ekseriyetle Fransa'da olması gerekir.

Ancak, birden çok evi veya ikamet adresi olanların, veya uluslararası alanda çalışanlar için bu kriterler yanı sıra, bir takvim yılı içinde 183 günden fazla Fransa'da ikamet etmiş olması gerekir. 

Fransa'da Danıştay, bir kişinin vergi mukimliğini tanımlamak için, oplam kalış süresinin ülkede 183 günü aşıp aşmadığını belirlemenin gerekli olmadığını teyid etti. "Bir Devlette olağan kalış, kişinin normal yaşamımın bir parçası olan ve geçici olmaktan daha fazla olan o Devlette kalışların sıklığı, süresi ve düzenine göre değerlendirilmelidir" şeklinde prensip kararı alan Danıştan, süreler konusuna açıklık getirdi.