Şirket kurmak ne kadar sürüyor ?

Şirket kurmak ne kadar sürüyor ?

Geçen mart ayında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunca (YOİKK), "Kolaylaştırıyoruz" başlığı altında yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla 8 bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve diğer özel sektör kuruluşlarının katılımıyla 94 maddelik bir paket hazırlanmış ve paket "kanun taslağı" haline getirilmişti.

Tüm bu çabalara rağmen, Türkiye'de şirket kurmak hala idari ve hukuki beceri gerektirmektedir. Süreler ise, uygulamada 2 haftayı bulmaktadır. Yani "20 dakikada şirket kuruyoruz" yönündeki başlıklar aslında "20 dakikada şirket kuruluşu işlemlerini başlatıyoruz" olarak anlaşılmalıdır.

Zira uygulamada, şirket kurulduktan sonra, tekrar notere ve ticaret siciline giderek, imza sirküleri çıkarılması, şirketin fiilen faaliyetine başlaması için şart. Aksi taktirde banka hesabı dahi açılamaz ki, bu aşama, her şirketin ilk işlemlerinden birisidir.

Demek ki aslında Türkiye'de şirket kuruluşu iki aşamada fiilen gerçekleşir ve bu süreç 2 haftadan kısa sürmemektedir.