Borca batık şirketler için son düzenlemeler nedir ?

Borca batık şirketler için son düzenlemeler nedir ?

Tebliğ’in 6 ncı maddesine göre sermaye kaybı veya borca batıklık durumlarında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması noktasında yönetim kurulunun iyileştirici önlemler sunacağına ilişkin yenilemeler yapılmıştır. 

Tebliğ’in 7.maddesi de yeniden düzenlenerek şirkette oluşan zararın, sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan fazla olması hallerinde toplantıya çağrılan Genel Kurul’un sermaye azaltımını nasıl yapabileceği hakkında Kanun’a da atıf yaparak bu gibi durumlarda alınabilecek önlemlerin kapsamı açıklanmıştır.