Türkiye'de avukat ücretleri nasıl hesaplanır?

Türkiye'de avukat ücretleri nasıl hesaplanır?

Her bir davanın özellikleri ve ücretleri kendine özgüdür. Bununla birlikte sözleşme hukuku, ticaret davaları, alacak takipleri, icralar, bosanma davaları gibi alanlar, deneyimli avukat gerektirir. Bu konularda ne kadar çok sayıda davada vekillik yapmışsa, avukat o kadar deneyimli olduğunu ispat eder.

Fransa avukatlık kanunu uyarınca vekalet ücreti avukat ile müvekkil arasında bir anlaşmayla belirlenir. İşbu anlaşma sözlü veya yazılı olabilir. Bu ücret davanın veya dosyanın ne kadar karmaşık olup olmadığına, uzmanlık gerektirip gerektirmediğine, ekip çalışması olup olmayacağına göre değişir.

Davanın sonucuna göre ücret belirlemek yasaktır. Ancak peşin tahsil edilen ücreti tamamlayan veya bu ücrete ek niteliğinde olabilecek başarı primleri (yüzde) tayin edilebilir.