KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikler nelerdir ?

KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikler nelerdir ?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Teklifle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması önerilmektedir:


-Kur farkları KDV matrahına dahil olacaktır.

-Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna tutulacaktır. Düzenleme Kanun’un yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

-Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Düzenleme Kanun’un yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

-Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin 8. sırasındaki gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında KDV %1 oranında uygulanırken yapılan değişiklik ile %18 olarak değiştirilecektir.

-Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin ‘’B) Diğer mal ve hizmetler’’ başlıklı bölümünün 14. sırasındaki elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında KDV %8 oranında uygulanırken yapılan değişiklik ile %18 olarak değiştirilecektir.

Kimleri kapsıyor ? 

Havacılık, Kurumlar, Yayıncılık, Sanayi, Emlak, İnşaat, Sermaye, Kamu sektörleri.

 

Ne zaman yürürlüğe girdi?

Elektronik ticaret ile ilgili KDV Kararı 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer mevzuat değişlikleri 30.11.2018 tarihli kanun teklifidir.[1]

 

[1] https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1369.pdf