1 mart 2017 tarihli ICC de hızlı tahkim ile ilgili gelişme

1 mart 2017 tarihli ICC de hızlı tahkim ile ilgili gelişme

Belli koşullar altında uygulanan hızlandırılmış tahkim usulü 1 Mart 2017'de yürürlüğe girmiştir. ICC (milletlerarası ticaret odası), ufak rakamlı talepler için tahkim süresini ve maliyetini azaltmayı amaçlamaktadır.

 

Yeni kurallar, 1 Mart 2017 sonrasında açılmış davalar için geçerlidir. Hızlandırılmış prosedürün USD 2 milyon altında davalara uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ancak, anlaşmazlık miktarı 2 milyon USD'den az olsa bile, taraflar, tahkim prosedürünü düzenleyen yeni kuralları uygulayıp uygulamayacaklarına kendileri karar verebilirler.

 

TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

 

Taraflar üç hakem götürdükleri uyuşmazlığı yeni kurallar altında ICC Tahkim Mahkemesine başvurarak, tek hakem eliyle yargılanmasını talep edebilecekler.

İlgili Yönetmeliğin 23. maddesi hükümleri, bu yeni hızlı takip için geçerli değildir.

 

bu talep hakem heyetine başvurunun tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekir.

 

Tahkim Kurulu, 6 ay içinde nihai kararı vermelidir.

 

Bu süre içinde nihai kararı veremezse, yeni kurallar çerçevesinde, hakemlerin ücretlerini önemli ölçüde düşürmeyi öngörüyor.

Bunun da caydırıcı bir ceza olduğu kesindir.

 

SONUÇ

ICC, dava bedeli küçük talepler için tahkim masraflarını ve süresini azaltmayı başarmak zorunda. Zira ICC nin cazibesini kaybettiği bir gerçek. Avrupa Tahkim Kurulu gibi çok başarılı tahkim mahkemeleri, daha az masrafla, daha seri ve aynı kalitede karalar vermektedir.