AB Rekabet Hukukunda kendini ihbar mekanizması

AB Rekabet Hukukunda kendini ihbar mekanizması

AB Rekabet Hukukunda Kendini İhbar Eden Teşebbüse Ceza Muafiyeti Uygulaması mevcuttur.

Avrupa Birliği'nde rekabet ihlallerine verilen para cezaları yarım milyar Euro'ları bulunca, şirketler kendilerini ihbar etmek için sıraya girdiler. AB Komisyonu da bu konuda yasal bir çerçeve sunarak teşebbüslere gerekli güvenceler sağlamaktadır.

Avrupa Birliği sürecindeki Türkiye uzun yıllardan beri liberal ekonomiyi benimsemiştir. Liberal ekonominin en önemli gerekleri kuşkusuz, piyasa aktörlerinin rekabetçi koşullar içerisinde hareket etmesi ve devlet kurumlarının piyasalara asgarî düzeyde müdahale etmesidir, zira liberal ekonominin temeli serbest rekabettir. Ne var ki bazı durumlarda rekabet halindeki aktörler bizzat kendi davranışları ile bu serbest rekabet koşullarını azaltabilir ya da ortadan kaldırabilirler (...)

makalenin devamı için : "AB Rekabet Hukukunda Kendini İhbar Eden Teşebbüse Ceza Muafiyeti Uygulaması"