Afrika'da avukatlara vekaletname verme şartları

Afrika'da avukatlara vekaletname verme şartları

Afrika'da, Fildişi Sahili Cumhuriyetinde avukatlara vekaletname vermek için şartlar şunlardır : 

1- Fildişi Sahili noterlerinde vekaletname belgesi düzenleniyor ya da daha önce düzenlenen belge noter tasdikli olması gerekmektedir.

2- Bu vekalet belgesi noter işlemi sonrası, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanlığı’nda( noterlik işleminin tanındığına dair, yani ülkenin noterliği tarafından yapıldığına dair) imza ve mühür ile onaylanıyor.

3- Fildişi Sahili Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan belgeye, Fildişi Sahili Büyükelçiliği (ya da konsoloslukları) tarafından Fildişi Sahili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan onay işleminin bakanlığa ait olduğunu onaylayan bir kayıt düşülüyor.

4- Daha sonra Türkiye’de bizim Dışişleri Bakanlığı’mız tarafından belgenin Büyükelçilik’ten geldiği onaylanıyor.

Bu aşamalardan sonra vekaletname Türkiye’de geçerli ve kullanabilir hale gelecektir.

Türkiye'de bir avukat ihtarname göndermek veya dava açmak için böyle bir vekaletname şarttır.