FRANSA'DA AVUKAT TAYİN ETMEK VE AVUKAT ÜCRETLERİ

FRANSA'DA AVUKAT TAYİN ETMEK VE AVUKAT ÜCRETLERİ

Fransa'da avukat tayin etmek ve avukat ücretleri

Fransa'da avukat sayısı 50.000'i aştı. Son 10 yılda %44 artış gösteren avukatların sayısı, mesleğe giriş kurallarına rağmen artmaya devam ediyor.

Fransa'da avukat görevini üstlenenler, Türkiye'de olduğu gibi bir ilin barosuna kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ancak bir fark, şirketlerin hukuk müşavirleri avukat sıfatını taşıyamıyor, barodan istifa veya kaydın askıya alınmasını talep etmeleri gerekiyor.

Fransa'da avukatlar 2 önemli faaliyet alanında görev almaktadırlar :

Hukuki danışmanlık hizmetleri :

Avukatlar geçerli mevzuatı ve içtihatları yasal zemin göstererek, hukuki işlemlerde müvekkillerine danışmanlık hizmetleri verir.

Bunlar sözleşme hukuku veya dava öncesi risk analizleri veya aşağıdaki gibi çok spesifik işlerin kaleme alınması olabilir : Şirket kuruluşu ; Hisse devri ; Ev, gayrimenkul satın alımı, ipotek ve noter işlemlerinin icrası ; Miras ve paylaşımı sözleşmeleri ; Evlilik sözleşmesi ; Boşanma protokolleri.

Mahkemede avukatlık hizmetleri :
Yargı önünde avukat müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir. Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak, Fransa'da avukat yazılı vekaletname olmadan yetkilendirilebilir. Müvekkilinden noter onaylı vekaletname düzenletilmesine gerek yoktur. Avukatın mahkemedeki vekillik beyanı yeterlidir.

Fransız mahkeleri önünde bazı davalarda avukat zorunlu değildir. Ancak genel kural, Asliye Hukuk Mahkemesi dahil birçok yargılama zorunlu olarak avukat ile yürütülür.

Avukat seçimi :

Her bir davanın kendine özgüdür. Bununla birlikte sözleşme hukuku, ticaret davaları, alacak takipleri, icralar, bosanma davaları gibi alanlar, deneyimli avukat gerektirir. Bu konularda ne kadar çok sayıda davada vekillik yapmışsa, avukat o kadar deneyimli olduğunu ispat eder.

Avukat ücreti

Fransa avukatlık kanunu uyarınca vekalet ücreti avukat ile müvekkil arasında bir anlaşmayla belirlenir. İşbu anlaşma sözlü veya yazılı olabilir. Bu ücret davanın veya dosyanın ne kadar karmaşık olup olmadığına, uzmanlık gerektirip gerektirmediğine, ekip çalışması olup olmayacağına göre değişir.

Davanın sonucuna göre ücret belirlemek yasaktır. Ancak peşin tahsil edilen ücreti tamamlayan veya bu ücrete ek niteliğinde olabilecek başarı primleri (yüzde) tayin edilebilir.