İnternet Hukukunda son gelişmeler

İnternet Hukukunda son gelişmeler

Son yıllarda Türkiye’de internet kullanımının artması beraberinde bu alanda gelişmeyi ve önlemler almayı mecburi hale getirmiştir. Teknolojik gelişmeler sayesinde kolay ve hızlı kullanımının sağladığı avantajlar internetin hemen hemen her alanda kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Son 5 senedir değiştirilen kanun hükümlerinde bile artık internet üzerinden birçok işlemin yapılabileceği veya nadiren de olsa bazı işlemlerin internet üzerinden yapılmak zorunda olduğu vurgulanmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri e-devlet şifresiyle yapılan işlemlerdir. Vatandaşlar bu sistem sayesinde devlet dairesine gitmek ve sıra beklemek gibi vakit kaybettirecek uğraşlar yerine PTT şubelerinden 2 TL ye aldıkları kişisel şifreleriyle işlemlerini kısa sürede halletmeye başlamışlardır.

Özellikle internetin en pratik aynı zamanda da tehlikeli olduğu alanlardan birisi de ülkemizde

kullanılan “e- imza “ yöntemidir. E-imza yöntemi kişinin el ile attığı imza ile eşdeğerde olan dijital ortamdaki imzasıdır. Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

E-imza yönteminin kullanımı hakkında bilgi vermek, aşırı ve gereksiz kullanımını engellemek ve kullanıcılara yükümlülükler getirmek adına 2004 yılında 5070 s. Elektronik İmza Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte elektronik imza hizmet sağlayıcılarının da yükümlülükleri belirlenerek güvenli bir kullanım ortamı sağlamak amaçlanmıştır. Getirilen cezai şartlarla izinsiz ve sahte kullanımın önüne geçmek hedeflenmiştir. Adı geçen kanuna göre bu yöntemdeki denetim Telekomünikasyon Kurumu’na bırakılmıştır. ( E- imza ile ilgili ayrıntılı bilgi ek-1 dedir.)

Bu gelişerek devam eden kullanımın tehlikeleri de göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde de internet hukuku konusunda bir adım atma mecburiyeti getirmiştir. Türkiye taraf olduğu sözleşmeler ve diğer gelişmiş ülkelerin hukuklarından faydalanarak bu alanda hukuki bir önlem alarak  5651s. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ‘u düzenlemiştir.

Son olarak eklemek gerekir ki hukuki yapının da bu hıza ayak uydurması gerekliliğinden yola çıkarak gerek yasal çalışmalar açısından gerekse sektör temsilcileri ile tüketiciler açısından çalışmalar yapacak olan E Hukuk Derneği 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

 

13 Eylül 2016

St. Av. Melis HASEKİ