Bulut bilişim ve hukuk

Bulut bilişim ve hukuk

"Cloud Computing", yani Türkçe bulut bilişim, şirketlerin bilişim altyapılarının tamamını veya bir kısmını web üzerinde başka bilgisayarlara taşımak mantığına dayanıyor. Yani şirketler yazılımlarını ve verilerini kendi bilgisayarlarında değilde, uzaktaki dev sunucularda tutulmasını sağlıyor. 

Bu gelişim hem müthiş bir potansiyel, hem de hukuki / teknik riskler içeriyor. Bu nedenle, bulut bilişimin uygulamalarını çok iyi anlamak, ihtiyacı doğru belirlemek, uygun çözümler satın alınmasını sağlayacaktır. "Hukuk sektöründe cloud computing", "bulut bilişimde hukuk", gibi konular önümüzdeki yılların yeni sorunsalları olmaya aday.


Fırsatlar :

Şirketlerin de avukatların da bu alanda beklentileri belli : performans artışı, sınırsız bilgi ve ihtiyaca dayalı kullanım / ödeme. Bu suretle maliyetler düşecek, bütçeler rahatlayacak, başka yatırımlara, bilişim imkanlarına erişim sağlanacak. Yatırım ve amortisman mantığından çıkılacak, "kullandıkça öde" sistemine geçilecek.


Bilindiği üzere, orta ve uzun vadede dava dosyaları yok olacak, dilekçeler elektronik ortamda saklanacak, tüm davaların zorunlu olarak web tabanlı açılması gerekecek. Bu da yargının web bulutlarına taşınmasını gerektirecek. Hard copy (basılı nüsha) kalmayacak ; tüm resmi belgeler, mahkeme kararları, vergi beyanları, tapular, vs... elektronik ortama aktarılacak, dev bilgisayarlarda web üzerinden erişime açılacak.  

Adliyeye gitmeden dava açmak, hukuk bürosuna gitmeden avukata danışmak, notere gitmeden APS ile ihtarname göndermek, gibi hukuki işlemler web tabanlı gerçekleşecek. Müvekkilin bilgilendirilmesi artık çok kolay olacak. 


Riskler :

En önemli risk, verilerin kaybı veya üçüncü kişilerin eline geçmesidir. Zira verilerin gizliliği, kişisel verilerin korunması gibi hususlar, hukuki açıdan çok mühimdir. Avukat - müvekkil ilişkisinde gizlilik kutsaldır. Bu gizliliğin yüzde yüz sağlanamadığı ortamdan ise avukat tamamen sorumludur.


Bu meyanda, mevcut "cloud computing" girişimcilerinin (Google, Amazon, Verizon, vs...) sunduğu imkanlar, bu teminatı henüz veremiyor. Yani bir şirket müşterilerinin verilerini, bir avukat müvekkil sözleşmelerini "Gmail" gibi bir ortamda saklarsa, mesleki sorumluluğu söz konusu olacaktır. Bu meyanda yurt dışında birçok meslek örgütü (Barolar, noterler birlikleri, vs...), bulut bilişimde depolama aleyhinde görüş bildirdiler.


Çözümler :

Devlet veya meslek birlikleri, bir takım teminatlar sağlamak suretiyle, cloud computing ile gizliliği, verilerin korunmasını sağlayabilirler. Bu şekilde sorumluluk avukattan yasal kurumlara devredilmiş olacaktır. Aksi taktirde, cloud computing bir fırsattan kabusa dönüşebilir.