İsviçre'de dava

İsviçre'de dava

İsviçre Yargılama Hukuku, kantonlardan dolayı yetki açısından biraz karmaşıktır. Ayrıca görevli mahkeme tayini de işin içine girince, hangi mahkemede dava açılması gerektiği konusu, ilk görülmesi gereken husustur.

Davalının ikametgah adresi mahkemesinde dava açılması genel esas olup, İsviçre hukukunda da kabul edilmiştir. İsviçre hukukuna göre, davacının ikametgâhı İsviçre'de ise İsviçre'deki ikamet yeri mahkemeleri yetkilidir. İsviçre'de ikametgâhı yoksa, ifası talep edilen yer mahkemesi yetkilidir (IPRG. Art 109).

Ancak istisnalar mevcuttur ve her dava özeline göre avukata danışılması gerekir. Zira Kanton Mahkemesi mi Federal Mahkeme mi yetkili, ikametgahlara göre değişmektedir.

Uygulanacak prosedür, yetkili hakim, kullanılacak dil bile (Fransızca veya Almanca), bu yetki hususu halledildikten sonra belirlenecektir.

Davalar, ticaret davaları özelinde, seri bir şekilde uzman hakimler tarafından hızlı yargılanabilmektedir. Zira özellikle ihtiyati tedbir müessesesi hızlı ve seri çalıştığından, davacılar, alacak takibi, icra takibi gibi davalardaki davacılar hızlı haklarına kavuşabilmektedir.

Miras davaları özelinde ise, ülkenin Federal ve Kantonal yapısı sayesinde çabuk ve seri mahkeme ilamları elde edilebilmektedir. Yargılama masrafları İsviçrede miras, bosanma gibi kişileri ilgilendiren davalarda nispi harc gibi caydırıcı yüksek masraflar bulunmamaktadır.