Türkiye'de enerji sektörü

Türkiye'de enerji sektörü

Son sekiz yılda kaydedilen ekonomik büyüme paralelinde, dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelen Türkiye, rekabetçi bir yapıya kavuşma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi'nin tahminlerine göre, Türkiye'nin elektrik ihtiyacı 2009 ile 2023 yılları arasında yılda % 6 oranında artacaktır. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının yanı sıra, pazarın serbestleşmesi ve ülkenin kendi bölgesinde bir enerji üssü haline gelmesi gibi öne çıkan üç önemli unsur, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Talepteki artış, özel sektör tarafından bazı uzun vadeli yatırımların yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu noktada, Türk enerji sektörü enerji piyasasının serbestleşmesinin ardından hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Elektrik piyasası, mevzuatın uygulanması ve talepteki yüksek artışla paralel olarak yatırımcıların ilgisini çekecek şekilde kapasitesini genişletmiştir.

Türk hükümeti, yatırımcılara yenilenebilir enerji konusunda yeni teşvikler sağlayarak onları Türkiye'de çeşitli enerji projelerini hayata geçirmeleri için teşvik etmektedir. Bu da yatırım projelerinin, hükümetçe sunulan tarife garantisi sayesinde gelecek yıllarda hızlanmasını sağlayacaktır.