Türkiye’de dava ve yargılama masrafları

Türkiye’de dava ve yargılama masrafları

İlk derece mahkemesine başvuru:

Ticari davalar açısında Türkiye’de ilk derece mahkemelerine başvuruda tanık, bilirkişi, keşif vb. gibi temel dava açılması dışında kalan fazladan masraf kalemlerini eklemediğimizde;

·        dava açmak için 25,75 TL başvuru harcı,

·        0,60 TL dosya ücreti,

·        en az 25 TL peşin harç,

·        kişi ve taraf sayısına göre değişmekle birlikte en az 90 TL tebligat harcı,

·        7,6 TL vekalet harcı,

·        kişi sayısı x 5 şeklinde hesaplanan ancak en az 50 TL olan gider avansı,

·        alacağın binde 68,1’i (en az 25,20 TL)

şeklinde alındığından yaklaşık 224,5 TL gibi bir tutar söz konusu olmaktadır. Ancak bu ücretin en büyük belirleyicisi nisbi hesaba tabi olan alacak miktarı olduğundan, alacak miktarı değiştikçe başvuru ücretleri de değişmektedir[1].

Temyiz yoluna başvuru:

Başvuru harcı olarak, temyiz harcı ve diğer masraflar yaklaşık 200 TL tutmakla birlikte, nisbi hesaplanan karar harcı ise,  ilamda yazılı karar ve ilam harcının dörtte biri oranına isabet eden tutardır ve dava konusuna göre değişir[2].

 
[1] Uyap hesaplama araçları.
[2] Uyap hesaplama araçları.