Fransa'da şirket kurma yoluyla oturum izni

Fransa'da şirket kurma yoluyla oturum izni

Fransız mevzuatında yeni bir uygulamaya göre, Fransız ekonomisine katma değer sağlayacak projelerin sahipleri için 4 + 4 yıllık toplam 8 yıllık oturum izni verilmektedir. 

Bu uygulamada ortalama 2 ayda dosya sonuçlanmaktadır ve tüm aile üyeleri bu izinden doğrudan faydalanmaktadır.

Bu hukuki haktan faydalanmak için, Fransız mevzuatının gerekliliklerini yerine getiren bir dosya hazırlamak gereklidir. Özetle; Fransız ekonomisine katma değer sağlayan farklı 7 yoldan birine başvurmak söz konusudu

Projeye ilişkin Mali Fizibilite Raporu ve Hukuki Fizibilite Raporu hazırlanmasıda hukuk büromuz müvekkillerimize destek olmaktadır. Ayrıca sektörel / coğrafi rekabet durumu tespiti (Fransa’da araştırmalar ve raporlanması), dosyanın idari merciye teslimi ve takip süreci avukatlarımız tarafından yürütülmektedir.