Şirketlerin yasal defterlerin tasdikletilmesi zorunludur

Şirketlerin yasal defterlerin tasdikletilmesi zorunludur

Yasal defterlerin tasdikletilmesi

Kuruluş sırasında aşağıdaki defterlerin tasdiki Ticaret Sicili Müdürlüğünün yetkilendirilmiş personeli tarafından yapılacaktır.

  1. Yevmiye defteri
  2. Defter-i kebir
  3. Muhasebe envanteri
  4. Hisse defteri
  5. Yönetim toplantısı tutanak defteri
  6. Genel kurul toplantı tutanak defteri