Etkili bir tahkim için tavsiyeler

Etkili bir tahkim için tavsiyeler

Deneyimli tahkim avukatları iyi bilir : bir tahkim yargılamasının 3 önemli aşaması vardır :

1. hazırlık,
2. yargılama (davanın yazılı ispati ile duruşma, varsa incelemeler),
3. karar aşaması.

Kanaatimizce, tahkim davalarının başarılı olması için, mükemmel bir hazırlık gerekmektedir.
Hazırlık, yolun yarısıdır.

Hazırlık ise, deneyim (a) birikim (b) ve imkanlar (c) gerektirir.

(a) Tahkim ekibi deneyimli olmalıdır : tahkim avukatlarının daha önce en az 10 büyük davada vekillik veya hakemlik yapmış olduklarından emin olun,

(b) Tahkim avukatlarının, davanın özü ve gerekirse dava konusu sektör hakkında bilgi ve birikime sahip olduğu gözetilmelidir,

(c) Tahkim yargılamasına katılacak avukatların sayısı ve kıdemleri, tahkim davasına taraf olacak şirketin imkanlarını arttıracaktır. Bu meyanda, 3 ila 5 avukatlık hukukçu ekibi yanında, en az bir teknik danışmanın bulunması, artı değerdir.


Hakemler ve taraf avukatları arasındaki iletişim tahkim sonucunun en önemli etkenlerdendir. Tüm taraflar tahkim süreci içinde etkileşimde olması ve sonuna kadar (karar sonrasında dahi) kalması şarttır. Bu iletişim ise, hakemler ve avukatlar arasında bir dil / kültür ortaklığı bulunmasıyla sağlanabilecektir.

Av. Özgür Aşık

Paris Barosu, İstanbul Barosu, Avrupa Tahkim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi