TAHKİM

TAHKİM

Uluslararası sözleşmelerde ihtilafların hakem eliyle çözülmesi gerektiğine inancımız, tahkim sözleşmesi önermemizi ve tahkim konusunda uzmanlık kazanmamızı sağlamıştır.

Mesleki sorumluluk anlayışımız ve ilgili sigorta poliçelerimiz, müvekkillerimize azami özen borcumuzu garanti etmektedir.

AŞIK & PARTNERS, özellikle Paris, Cenevre, Londra ve İstanbul'da ICC, ticaret veya meslek odaları gibi tahkim kuruluşlarında deneyim sahibidir. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi konusunda onlarca dava başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Bu alandaki tatbikatımız, parallel ulusal ve uluslararası işlemler ile farklı yargı yerlerindeki işlemleri kapsamaktadır. Avukatlarımız Fransa, İngiltere, Romanya, İspanya, Kazakistan, Almanya ve ABD'de davalara taraf olmuşlardır.