SÖZLEŞMELER

SÖZLEŞMELER

Şirketlerin Türkiye'de ve yurt dışındaki faaliyetleri esnasında taraf olabilecekleri tüm sözleşmeler uzmanlık alanımızdır.

Bunlardan bazıları :

 - İnşaat ve altyapı sözleşmeleri,

 - Uluslararası satın alım ve tedarik sözleşmeleri,

 - İthalat ve ihracata ilişkin sözleşmeler,

 - Uluslararası distribütörlük ve Uluslararası distribütörlüksözleşmeleri,

 - Yurt dışında kamu-özel ortaklıkları (PPP Projects),

 - Yap İşlet Devret sözleşmeleri (BOT Contracts),

 - Uluslararası joint - venture sözleşmeleri (JV), ortak girişimler, konsorsiyum sözleşmeleri, vs…

Sözleşmelerin hazırlanmasından, müzakeresi ve imzasına kadarki süreçte, özellikle ülke bazında hukuki ve teknik risk analizi, fesih, yeniden yapılandırma ve benzeri hukuki hizmetler, deneyimli avukatlarımızın uzmanlık alanıdır.

Yurt dışındaki ofislerimiz, iş ortaklarımız, hukuk bürolarıyla ortak çalışma imkanlarımız, her Şirketlere, hem de Devlet birimlerine artı değer sunmaktadır. Müvekkillerimiz arasında kamu tüzel kişileri, iş adamları dernekleri, federasyonlar da bulunmaktadır.