ŞİRKETLER

ŞİRKETLER

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

AŞIK Hukuk Bürosu, şirketlerin karşılaşabilecekleri tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu meyanda, yönetimlere danışmanlık (“corporate governance”) hizmetleri verilirken, “hukuki yerindelik incelemesi” (“legal compliance”) sağlanmaktadır.

Müvekkil şirketlerin ihtiyaçlarını tespit ederek yönetime danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Şirketlerin karşılaşabilecekleri riskler yöneticilere rapor edilmektedir. Ayrıca genel kurul düzenlenmesi, özellikle yabancı ortaklı şirketlerde yurt dışından belgelerin temininden, tescil ve ilana kadarki sürecin takibi ; yönetim kurulu evrakları hazırlanması sağlanmaktadır.

İş hukuku alanında şirketlere sunulan hizmetlerimiz, hukuki ve mali riskleri minimize etmek ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesinin yükseltmek yönündedir.

Avukatlarımız, iş hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler vermek suretiyle, düzenli olarak risk yönetimine katılmaktadır.

ŞİRKET ALIM / SATIM DANIŞMANLIĞI

AŞIK Hukuk Bürosu, şirket hisse veya aktif alım ve satımlarında ("M&A"), avukatlarının son yirmi yıllık kapsamlı deneyimlerine dayanmaktadır.

Farklı sektörlerde yönettiğimiz yüzlerce projede edindiğimiz bilgi ve tecrübe sayesinde, doğru kararların alınabilmesine ve satış işleminin amaca uygun şekilde gerçekleşmesine destek oluyoruz.

Projelerin boyutuna bakmaksızın, azami kalitede birleşme ve satın alma danışmanlığı vererek, satın alma sonrasında da yönetim danışmanlığı gibi, uzun vadeli müvekkil ilişkileri kurma onuruna nail oluyoruz.

İçinde bulunduğumuz kriz ekonomisinde şirket satışları, birleşmeleri, aktif devirleri veya ortak girişimler önem kazanmış, duygusal veya mali sebepler, şirket sahiplerinin karar alma süreçlerini olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Stratejik karar süreçlerinde, bilgi ve deneyim sahibi profesyonel destek, satış işleminin başarısında belirleyici olmaktadır.

Aşık Hukuk Bürosu, şirket değerlemesi, incelemesi (legal due diligence), risk analizi de dahil olmak üzere, hukuki sözleşmelerin müzakeresi, kaleme alınması, devir işlemleri, idari başvurular, tescil ve ilanlara kadar geçen tüm satış sürecinde şirket sahiplerinin veya yönetiminin yanında yer almaktadır.

Referanslarımız arasında aile şirketleri, küçük veya orta boy işletmeler, yabancı sermayeli şirketler gibi çok geniş yelpazede kurumlar bulunmaktadır.