İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

AŞIK & PARTNERS iş hukuku ve iş davaları konularında, özellikle işveren tarafında yönetim danışmanlığı yapmaktadır. İşçi-İşveren ilişkilerin düzenlenmesi, iş akdi hazırlanması, işe alma ve işten çıkarma prosedürleri, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimine hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda vekillik hizmetleri verilmektedir. Risk analizleri yapılarak, işyeri yönetmelikleri düzeltilmekte, iş davalarında ödenecek tazminatlar bu tedbirlerle asgariye indirilmektedir.

Nadiren de olsa, işçilerin yanında yer aldığımızda, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, işe iade davaları ve tazminat davaları dahil, işçileri mahkemelerde temsil etmekteyiz.

Özellikle uluslararası iş sözleşmeleri konusunda uzman olan Aşık Hukuk Bürosu, yurt dışında çalışma sözleşmeleri, Fransa’da, Avrupa’da oturum izni prosedürleri dahil, konularda kurumlara ve kişilere hizmet vermektedir.