VERİLERİN KORUNMASI

VERİLERİN KORUNMASI

2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ciddi idari para ve hapis cezaları getirmiştir.

AŞIK & Partners olarak, müvekkillerimize denetim hizmetleri verip, şirketlerin kişisel veri politikalarını Kanun ile tam uyumlu hale getiriyoruz.

Müvekkil şirketlerimiz karşılaşacağı riskleri en aza indirmek veya önlemek amacıyla bir veri yönergesi, veri akış şeması hazırlıyoruz, şirket yöneticileriyle birlikte hangi veriye kimin neden ve hangi prosedürlerle ulaşabileceğini belirliyoruz.

Şirketin veri depolarını denetlemek, verilerin Kanuna uyumlu şekilde elde edilip edilmediğinden başlayarak, saklanmasına ve işlenmesine ilişkin geniş bir denetim yapmak suretiyle veri uyum programının yapılmasını öneriyoruz.

Program sonunda AŞIK & Partners olarak “Hukuki Uyumluluk Belgesi” veriyoruz. Bu sayede Şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bağlı mevzuat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine Karşı Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na uyumlu hale geldiği tasdik ve teyit oluyor.