Varlık Barışı süresi uzatıldı

Varlık Barışı süresi uzatıldı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde,
31/12/2021 tarihli ve 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu hükümlerden faydalanmak için süreler 31/12/2021 tarihinden 30/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.