Tahkim / Irak'da inşaat hukuku davası

Tahkim / Irak'da inşaat hukuku davası

ASIK & PARTNERS, bir Fransız grubun Irak'daki tahkim davasında vekil olarak atanmıştır. Güvenlik sebeplerinden dolayı, tarafların ve hakemlerin muvafakatiyle, tahkim yargılaması Lübnan'da yer alacaktır. Uygulanacak hukuk Fransız ticaret kanunu, usul ise ICC kurallarına tabiidir. Davalı tarafın malvarlıkları tahkim öncesinde haczedilmiştir.