Tahkim / Cezayir / İnşaat

Tahkim / Cezayir / İnşaat

Cezayir'de bir Türk grup ile Cezayir'deki kurum arasındaki ihtilafta ASIK & PARTNERS taraf vekili olarak atanmıştır. Tahkim'de uygulanacak hukuk Fransız kanunlarıdur. Tahkim kuralları ise ICC olup, tahkim Fransızca yürütülmüştür. Karar tenfiz aşamasındadır.