Münhasır Dağıtım sözleşmesi / Romanya'da tazminat davası

Münhasır Dağıtım sözleşmesi / Romanya'da tazminat davası

Romanya menşeli bir şirketin Türk şirketinden almış olduğu münhasır dağıtım haklarının usulüne uygun olmadan feshi sebebiyle uğranılan zarar tespit edilmiş, tazminat davası ikamet edilmiş, icra aşamasındadır.