medikal sektörde şirket birleşmesi

medikal sektörde şirket birleşmesi

Bir Türk - Fransız ortaklığı için nükleer tıp ve benzeri teknolojilerin kullanımı ve know-how transferi sözleşmeleri müzakere edilmiş, kaleme alınmış, Sağlık Bakanlığı nezdinde işlemler dahil danışmanlık hizmetleri verilmiştir